یکشنبه 29 مرداد 1396
EN

معرفی مدیر حج و زیارت استان کرمان

معرفی مدیر حج و زیارت استان کرمان

نام و نام خانوادگی :

روح ا... صاحبی

سمت :

مدیر حج و زیارت استان کرمان

تاریخ انتصاب :

1395/02/15

تحصیلات :

کارشناسی ارشد – اتمام سطح 3 حوزه علمیه قم