یکشنبه 29 مرداد 1396
EN

نقل و انتقال اسناد عمره مفرده

شرایط و ضوابط  نقل و انتقال اسناد عمره مفرده

(تاریخ آخرین بروز رسانی اسفند ماه 94)

کلیه کارت های ثبت نامی که وجه آن برابر ضوابط و مقررات در یکی از شعب بانک ملی و ملت بشرح ذیل واریز گردیده باشد و در اختیار متقاضی باشد می توانند به یکی از کارگزاران مجاز زیارتی که در ذیل مشخصات آنان اعلام گردیده است مراجعه و اقدام نمایند.

 

کارت های ثبت نامی شامل دستور العمل نقل و انتقال :

الف/ کارت ثبت نامی عمره سال 1387 بانک ملت با مبالغ 5000000 ریالی و 2500000 ریالی.(اولویت 1 تا 300)

ب/ کارت ثبت نامی عمره سال 1390 بانک های ملی و ملت با مبالغ 6000000 ریالی و 8000000 ریالی .(اولویت 301 تا 600)

ج/ کارت های ثبت نامی با مبالغ 6000000 ریالی و 8000000 ریالی از محل تبدیل قبوض بانک ملی.

 تعاریف:

 انتقال دهنده:دارنده یکی از کارت های ثبت نامی عمره یاد شده که مشخصات شناسنامه ای او با مندرجات کارت ثبت نامی مطابقت داشته و ضمن مجاز بودن به انتقال، درخواست واگذاری اولویت خودرا نیز داشته باشد، انتقال دهنده نامیده می شود.

انتقال گیرنده:فردی که برابر ضوابط این دستور العمل ضمن مجاز بودن به انتقال اولویت کارت ثبت نامی عمره به وی درخواست مربوطه را داشته باشد ، انتقال گیرنده نامیده می شود.

کارگزار :دفتر زیارتی مجاز در سطح استان که با ابلاغ کتبی از سوی حج و زیارت استان مجاز به انتقال اسناد عمره می باشند .

مشخصات دفاتر زیارتی مجاز جهت انتقال اسناد عمره مفرده در جدول ذیل الذکر قابل رویت می باشد

 

                                                            انتقال اسناد عمره در دو شرایط صورت می گیرد که به شرح ذیل می باشد :

ماده یک - انتقال به واسطه نسبت خویشاوندی

نسبت های خویشاوندی :

((همسر، فرزند، پدر، مادر، برادر، خواهر، عروس، داماد، نوه، پدربزرگ، مادربزرگ، پدر همسر، مادر همسر، باجناق، جاری، دایی، عمه، عمو، خاله، همسر خواهر، همسر برادر، خواهر همسر، برادر همسر، همسر دایی، همسر عمو، همسر خاله، همسر عمه، برادرزاده، خواهرزاده، دایی زاده، عموزاده، خاله زاده، عمه زاده، ناپدری و نامادری.))

قابل توجه است جهت انتقال اسناد عمره به بستگان درجه دو حتما می بایست مدارک افراد واسطه نیز دریافت و رسیدگی گردد.

مثال: مدارک مورد نیاز جهت انتقال پسر خاله به پسر خاله :

1- شناسنامه انتقال دهنده +کارت ملی     2- شناسنامه انتقال گیرندهه +کارت ملی      3-شناسنامه مادر انتقال دهنده و مادر انتقال گیرنده (واسطه ها )     4-سند عمره

 

ماده دو- انتقال بدون نسبت خویشاوندی

چنانچه متقاضی درخواست انتقال سند عمره خود را به شخص غیر خویشاوندی  داشته باشد می بایست  پس از انتخاب یکی از علت های انتقال ادامه فرآیند را دنبال نماید.

علت درخواست انتقال نسبت های غیر خویشاوندی  :

1-   مبنی  بر مشکلات مالی             2-  عدم استطاعات جسمی و مشکلات پزشکی          3- عدم تمایل به تشرف

                  4-  تشرف به عمره در گذشته                                  5-فاقد محرم برای سفر      

((متقاضیان محترم توجه داشته باشند مدارک مثبته  بندهای  1 و 2 و 5 می بایست به کارگزار جهت ادامه فرآیند انتقال ارائه گردد))


 

 

مدارک مورد نیاز :

   الف) اصل و تصویر شناسنامه متقاضیان(انتقال دهنده و انتقال گیرنده)

   ب) اصل و تصویر کارت ملی متقاضیان

   ج) ارائه اصل و تصویر کارت ثبت نامی عمره

   د) تکمیل فرم درخواست از سوی متقاضیان

  خ ) ارایه اصل مدارک به منظور احراز و اثبات نسبت خویشاوندی ذکر شده (چنانچه بین افراد نسبت خویشاوندی وجود داشته باشد)

   ر) ارایه اصل مدارک و مستندات مربوطه به منظور احراز و اثبات علت مورد ادعا چنانچه متقاضی مشمول بند 1و 2 و 5 از ماده 2 باشد.

 

ارائه مدارک ذیل  برای انتقال فیش افرادی که فوت نموده اند الزامی است :

-        اصل  انحصار وراثت + فوتنامه +کپی

-         تنظیم وکالت نامه بلاعزل مبنی بر رضایت کلیه وارث جهت انتقال سند عمره متوفی به احدی از وارث+ کپی

-        اصل شناسنامه و کارت ملی کلیه وارثین +کپی

-        شناسنامه کارت ملی سند عمره فوت شده + کپی

-    شناسنامه و کارت ملی انتقال گیرنده+کپی

تبصره:حضور قیم یا ولی برای افراد صغار و محجور با ارائه مدارک لازم و قانونی بجای انتقال دهنده ویا گیرنده بلامانع است.

((منظور از مدارک قانونی دریافت قیم نامه و مجوز امور سرپرستی از دادگاه عمومی می باشد.))

مهم :

-        انتقال گیرنده چنانچه دارای اولویت 1 تا 600 و اقلام باز بانکی در عمره باشد مجاز به انتقال مجدد هیچ اولویت جدیدی به خود نمی باشد.

-        گیرنده الویت کارت ثبت نامی ،در آینده مجاز به انتقال الویت کارت ثبت نامی عمره نمی باشد ،مگر به بستگان ذکر شده آنهم فقط برای یکبار و با ارائه مدارک لازم و اثبات نسبت خویشاوندی که در صورت عدم تشرف در فرصت مقرر ذکر شده در ظهر کارت ،مشمول تصمیمات و ضوابط مقرر سازمان خواهد بود.

-        از انجائیکه پس از صدور مجوز انتقال سند عمره  از سوی حج و زیارت ،انتقال دهنده و گیرنده می بایست به بانک عامل مراجعه نمایند و انتقال گیرنده در بانک می بایست اقدام به افتتاح حساب نماید و با تکمیل موجودی اولویت تشرف انتقال دهنده را به حساب خود منتقل نماید لازم است از این بابت انتقال گیرنده توجیه باشد که در خصوص اصل و سود ودیعه گذاری با انتقال دهنده به تفاهم لازم رسیده باشد.

-        حضور انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای انجام امور انتقال بهمراه اصل مدارک مورد نیاز در دفتر کارگزار الزامی است و کارگزار مطلقا مجاز به رسیدگی و انجام امور فوق بدون حضور افراد نمی باشد.

-        همانگونه که در بند های قبلی نیز اشاره شد برای انتقال اسناد عمره افراد فوتی می بایست جهت اعلام رضایت وراث وکالت نامه بلاعزل تنظیم گردد و حتما اصل شناسنامه کلیه وارثین به رویت مسئول انتقال دفتر رسانده شود.

-        انتقال کارت های ثبت نامی عمره ای که ثبت نام بانکی اولیه آن در سایر استان/شهرستان صورت گرفته باشد منوط بر اینکه صاحب قبض مدارکی دال بر اینکه در استان/ شهرستان فعلی سکونت دارد، ارائه نماید بلامانع است.

-        کارگزار مجاز است پس از انجام کامل نقل و انتقال وفق این دستور العمل مبلغ 000/300 ریال بابت حق الزحمه ثبت سیستمی از انتقال دهنده و گیرنده بالسویه دریافت نماید.(جمعا مبلغ 000/600 ریال )

-        این دستور العمل مطلقا شامل برگه های سهمیه ارگان ها ،نهادها و برگه های تبدیلی از محل قبوض حج به عمره که جنبه سهمیه دارند نمی باشد.

-        مجددا تاکید می گردد بمنظور حذف هرگونه واسطه گری  انتقال دهنده و گیرنده هنگام انجام امور انتقال می بایست بصورت همزمان در محل دفتر کارگزار حضور یافته و نسبت به نرخ تعامل شده فی مابین مطلع باشند

-        نقل و انتقال قبوض ثبت‌نامی بانک ملی (قدیمی) مربوط به سنوات قبل از سال 1386 تا 5/1/1386 (اسناد 000/500/1 ریالی و 000/000/4 ریالی )  فاقد هرگونه مجوز (حتی به بستگان درجه اول) بوده و دارندگان این‌گونه قبوض می‌بایست برابر اطلاعیه‌های سازمان و روال پیش‌بینی شده در مهلت زمانی تعیین‌شده نسبت به تبدیل آن‌ها به کارت ثبت‌نامی جدید اقدام نمایند.

-        رسیدگی و اقدام به انجام درخواست انتقال برای کلیه کارت‌های ثبت‌نامی عمره از اولویت یک تا ششصد (مربوط به ثبت‌نام‌های عمومی سال‌های 1387 و 1390) و نیز اسناد تبدیلی مشمول این دستورالعمل می‌باشد.

-        کماکان انتقال اولویت تشرف به افرادی که دارای کارت ثبت‌نامی فعال یکی از اولویت های یک تا ششصد می‌باشد، مجوزی نداشته که این ممانعت به‌صورت سیستمی نیز کنترل می‌گردد.

 

ضمنا در نظر است در آینده نزدیک سامانه ای طراحی شده  تا متقاضیان (انتقال دهنده و گیرنده) بتوانند بدون واسطه در محیطی تحت وب مستقیما درخواست خود را در سامانه وارد نموده (قبلا با شناسایی، هماهنگی سیستمی و غیر حضوری)  و برای نهایی نمودن امر به یکی از کارگزاران مجاز (که آن هم توسط خودشان در سامانه انتخاب می گردد) مراجعه نمایند و نقش واسطه در این بین منتفی گردد. به عبارتی، محیطی پدید آید تا افراد بتوانند برای واگذاری و یا تهیه به آن رجوع نمایند.

                                                                               دفاتر زیارتی مجاز به نقل و انتقال اسناد عمره مفرده (تاریخ آخرین بروز رسانی اسفند ماه 94)

ردیف

شهرستان

کارگزار مجاز

آدرس

تلفن

1

کرمان

اختر سیر

ضلع شرقی پارک مطهری ،نبش کوچه شماره 1

32528801-3

تاپ سیر

خیابان شهید چمران

32250900-6

جنوب شرق

خیابان امام  خمینی (ره) - خیابان پیروزی

32262701-4

زیتون

خیابان 20 متری نادر - نرسید به کوچه شماره 3

32455415

سپند آسا

خیابان اقبال -روبروی فروشگاه بسیجیان

32454606-8

شمس کرمان

خیابان شهید کامیاب -حد فاصل کامیاب 2 و 4

3226560

   

 عطر حرم

 خیابان خرمشهر -نبش کوچه شماره 4

32531492

   

 کرمان تور

میدان آزادی - ابتدای خیابان بهمنیار

32450465

 

 

محیا سیر

ضلع شرقی پارک مطهری -برج تجاری نوین

32535255

2

سیرجان

سیرجان نور عرفات

چهارراه مقداد ، ابتدای خیابان شهید رجایی

42265335

نیایش سیرجان

خیابان طالقانی ، جنب رستوران امیران

42339385

وصال سیرجان

خیابان امام رضا(ع)، چهارراه ولیعصر(عج)

42202838

3

رفسنجان

رفسنجان عرفات

خیابان شریعتی شرقی - جنب دبیرستان فرهنگ

34254957

شریف رفسنجان

خیابان 30 متری ، جنب مبل خیام

34265512

رهیار رفسنجان

خیابان مدرس ، روبروی کلینیک مدرس

35235230

4

زرند

ستاره جنوب

خیابان شهید بهشتی ، پلاک  124

33432700

رضوان

خیابان شهدای محمدآباد، پلاک 12

33433644

آزادگان زرند

خیابان ولیعصر(عج) (مصلی قدیم )-نبش کوچه 13

33438390

5

انار

کویر آسمان

خیابان امام  خمینی (ره) ، جنب بانک صادرات، پلاک   1

5-34381101

6

جیرفت

هلیل جیرفت

بولوار امام خمینی ، بعد از هنرستان فنی ، جنب روزنامه گلدشت

2316861

7

بم

توحید بم

خیابان کوثر، پلاک 7

44342330

8

بردسیر

صبا بردسیر

خیابان کاشانی

33524477

9

شهربابک

سیمرغ بابک

خیابان شهید حسینی ، نبش میدان عاشورا (مصلی)

34111266

10

راور

راهیان کعبه

خیابان امام رضا(ع) ، بعد از تکیه حضرت ابوالفضل (ع)

33729500

11

رودبار

سرای گلشن رودبار جنوب

بلوار امام خمینی(ره)

5721436

12

کوهبنان

یاس مدینه

بلوار آزادی

33495965

 

فرم خام انتقال اسناد عمره مفرده