یکشنبه 29 مرداد 1396
EN

نقل و انتقال اسناد حج تمتع

ضوابط و شرایط نقل و انتقال قبوض دارای اولویت تشرف در حج تمتع 1394

الف) بین انتقال‌دهنده و گیرنده نسبت‌های خویشاوندی پدر، مادر، برادر، خواهر، فرزند یا همسر وجود داشته باشد

ب) بین انتقال‌دهنده و گیرنده نسبتهای فوق وجود نداشته باشد.

 

توجهات مهم:

1- افرادی‌که در سیستم بانکی دارای سابقه ثبت‌نامی و قبض ودیعه‌گذاری می‌باشند ، مجاز به تهیه و انتقال مجدد قبض به‌نام خود نمی‌باشند.

2- انتقال‌گیرنده نباید متولد سال‌های بعد از 1375 باشد (دارای سن کمتر از هجده سال)، مگر این‌که انتقال قبض از پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر یا خواهر به متقاضی باشد

3- تشرف انتقال‌گیرنده در حج تمتع جاری منوط به وجود ظرفیت خالی در کاروان‌ها خواهد بود.

4- انتقال‌گیرنده می‌بایست از سلامتی و توانایی تشرف به حج تمتع برخوردار بوده تا بعداً در حین معاینات پزشکی دچار مشکل نگردد.

5- درخواست‌های انتقال قبوض ودیعه‌گذاری فاقد اولویت تشرف مطلقاً قابل رسیدگی نخواهد بود مگر این‌که متقاضی قصد انتقال آن به یکی از بستگان درجه یک را داشته باشد.

6- آن‌دسته از افراد که در سیستم بانکی دارای قبض ودیعه‌گذاری بوده لیکن نوبت تشرف آنان اعلام نشده و اینک قصد تهیه قبض اولویت‌دار دارند فقط مجاز به واگذاری قبض خود به یکی از بستگان درجه اول خود خواهند بود.

7- درصورت فوت دارنده قبض ودیعه‌گذاری، احدی از وراث با ارائه رضایت سایر ورثه (صلح‌نامه حقوقی) می‌تواند قبض را برابر ضوابط و داشتن سایر شرایط ، واگذار نماید.

8- کلیه قبوضی که در سامانه جامع نقل و انتقال ثبت و واگذار می‌شوند، امکان انتقال مجدد را نخواهند داشت بجز مواردی که انتقال مجدد به پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر و فرزند باشد.

9-  انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده رأساً و شخصاً می‌بایست در خصوص نحوه و چگونگی واگذاری قبض ودیعه‌گذاری با هم تعامل، توافق و هماهنگی لازم را نموده و کارگزار در این بین اکیداً حق هیچ‌گونه مداخله، ورود در مباحث طرفین، اظهارنظر و پیشنهادی که جنبه جانب‌داری از طرفی در معامله را داشته باشد ندارد.

 

نحوه مراجعه:

هریک از افراد (انتقال‌دهنده ‌و ‌گیرنده واجد شرایط لازم) می‌بایست شخصاً به همراه اصل مدارک مورد نیاز به کارگزار مربوط (مجاز) مراجعه و درخواست خود را ارائه دهند.

 

مدارک مورد نیاز برای متقاضیان :

1- تکمیل فرم درخواست اولیه ازسوی انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده

2- اصل قبض ودیعه‌گذاری + تصویر آن

3- اصل شناسنامه + کپی

4- کارت یا شماره ملی + کپی

5- مشمولین بند (الف) می‌بایست اصل و کپی شناسنامه‌ افرادی که به واسط آنان نسبت خویشاوندی اثبات می‌گردد را همراه داشته باشند؛