X
سامانه های سازمانی
پنجشنبه 10 فروردين 1396  |  ثبت نام  | ورود به سايت

معرفی مدیر حج و زیارت استان کرمان

نام و نام خانوادگی :

روح ا... صاحبی

سمت :

مدیر حج و زیارت استان کرمان

تاریخ انتصاب :

1395/02/15

تحصیلات :

کارشناسی ارشد – اتمام سطح 3 حوزه علمیه قم